aktualizacja Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

13.03.2013

W ramach projektu wykonano opracowanie aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych dla sześciu powiatów. Uzupełniono i skontrolowano poprawność istniejących zbiorów baz danych obiektów topograficznych wraz z dostosowaniem do struktur określonych we właściwych przepisach prawnych. Pozyskane z różnych źródeł dane, podlegały weryfikacji terenowej w zakresie geometrii oraz atrybutów opisowych pozyskiwanych i aktualizowanych obiektów.

opracowanie Topograficznej Bazy Danych (TBD)

06.02.2013

Zakres projektu obejmował pozyskanie informacji o danych topograficznych zarówno w zakresie geometrii, jak i atrybutów opisowych obiektów. Podstawowym źródłem pozyskiwania danych geometrycznych była ortofotomapa cyfrowa, wywiad terenowy oraz dane z baz danych opracowań wielkoskalowych (mapa zasadnicza, mapy ewidencyjne).

wyjazd integracyjny zima 2013

06.02.2013

narty, snowboard, nie było lekko...

1 2 3 4 5 6 7