zrealizowanie umowy na aktualizację i weryfikację bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów

19.12.2014

W ramach projektu łącznie opracowano bazy EMUiA dla 144 gmin z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

mapa turystyczna "Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem"

15.12.2014

Projekt obejmował opracowanie i druk 3 000 sztuk mapy turystycznej dla obszaru Powiatu Łowickiego.
Mapa prezentuje ten obszar ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury turystycznej, w tym tras rowerowych i kajakowych w powiecie.

modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

10.12.2014

Celem prac była modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków wraz
z uzupełnieniem bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i użytków
gruntowych w dwóch obrębach gminy Szczurowa: Rudy-Rysie i Wrzępia. Modernizacja objęła
także ustalenie i pomiar w terenie linii brzegu wód publicznych i urządzeń wodnych w obrębie
Rudy-Rysie.

1 2 3 4 5 6 7