baza budynków dla GEOPORTAL2

25.01.2010

We współpracy z innymi firmami w latach 2009-2010 wykonaliśmy opracowanie elementów referencyjnej bazy danych w ramach projektu Geoportal 2. W zakres projektu wchodziło uzupełnienie obiektów klasy budynki wraz z punktami adresowymi. Pozyskane z różnych źródeł dane podlegały weryfikacji w terenie w zakresie geometrii oraz atrybutów opisowych pozyskiwanych i aktualizowanych obiektów.

kontrola powierzchniowa metodą FOTO

12.01.2010

We współpracy z innymi firmami w latach 2008-2009 realizowaliśmy kontrole powierzchniowe wytypowanych gospodarstw rolnych. W okresie tym skontrolowaliśmy ponad 1000 gospodarstw rolnych metodą FOTO. Wykonaliśmy kompletny produkt kontroli, zgodnie z Instrukcją ARiMR.

aktualizacja baz systemu LPIS

10.01.2010

We współpracy z innymi firmami w latach 2009-2010 wykonaliśmy opracowanie aktualizacji baz LPIS85. Zaktualizowaliśmy 3 jednostki ewidencyjne w zakresie ewidencji i pól zagospodarowania oraz wykonali nowe pola zagospodarowania na ponad 80 000 działek ewidencyjnych w miastach.

1 2 3 4 5 6 7