wektoryzacja map katastralnych PHARE

12.06.2006

We współpracy z innymi firmami w latach 2005-2007 realizowaliśmy projekty projektu LPIS i PHARE (modernizacja i budowa baz danych systemu LPIS). Nasz udział to ponad 20 jednostek ewidencyjnych z sumaryczną liczbą 200 000 działek ewidencyjnych. Uczestniczyliśmy zarówno w opracowaniach bazujących na istniejących danych wektorowych jak też pozyskiwaliśmy dane wektorowe w oparciu o istniejące w zasobie materiały.

wykonanie mapy numerycznej metodą fotogametryczną

20.05.2005

We współpracy z innymi firmami w latach 2002-2005 roku realizowaliśmy zagraniczny projekt wykorzystujący metodę fotogrametryczną jako główną metodę pozyskania danych i opracowania produktów końcowych. Powierzchnia opracowania wynosiła blisko 8 000 km2. Projekt polegał na opracowaniu ortofotomapy oraz zebraniu danych numerycznych dla Systemu Informacji o Terenie.

pozyskanie danych dla systemu GIS

04.04.2004

We współpracy z innymi firmami w latach 2002-2004 wykonaliśmy opracowanie mapy numerycznej dla zagranicznego zleceniodawcy na powierzchni około 1500 km2. Zlecenie polegało na pozyskaniu licznych elementów na podstawie ortofotomapy o wysokiej dokładności (piksel w rozmiarze 15cm). Pozyskiwane było blisko 80 rodzajów elementów, będących danymi źródłowymi dla dalszego opracowania bazodanowego.

1 2 3 4 5 6 7