weryfikacja i dostosowanie baz EGiB

12.12.2008

W ramach projektu wykonana została weryfikacja poprawności baz danych graficznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla jednostki ewidencyjnej Jastrzębie Zdrój, po wykonaniu ich modernizacji w ramach zadania p.n. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Jastrzębie Zdrój w zakresie ewidencji budynków i lokali oraz konturów użytków gruntowych wraz z opracowaniem projektu zmian granic obrębów ewidencyjnych”.

wykonanie ewidencji uzbrojenia GESUT

28.08.2008

Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla około 780 km sieci. Wykonanie bazy danych sieci odbywa się zgodnie z instrukcją G-7. Zakres projektu obejmował przeprowadzenie analizy przydatności danych, utworzenie cyfrowej bazy infrastruktury, sporządzenie operatu GESUT.

wykonanie NMT i ortofotomapy dla LPIS

03.09.2006

We współpracy z innymi firmami w latach 2003-2007 wykonaliśmy ortofotomapy dla projektów LPIS o łącznej powierzchni ponad 17 000 km2. Dla obszarów realizowanych w pierwszych obiektach pozyskiwany był również numeryczny model terenów. W latach późniejszych był on jedynie aktualizowany.

1 2 3 4 5 6 7