Nasze doświadczenie z zakresu katastru bazuje głównie na projektach związanych z baz ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniami LPIS, realizowanymi na zlecenie ARiMR. Uczestniczyliśmy w wielu projektach mających na celu budowę i aktualizację takich baz.

Prace z zakresu modernizacji EGiB realizowaliśmy zarówno na zlecenie powiatów jak i w formie podwykonawstwa dla innych firm.

Obecnie oferujemy następujące produkty:

  • Opracowania LPIS, pełen zakres prac, od pozyskania danych do budowy baz Systemu Identyfikacji Działek Rolnych
  • Opracowania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
  • Opracowania baz danych dla potrzeb EGiB
  • Kontrole i weryfikacje baz danych EGiB dla potrzeb ich oceny i dostosowania do wymogów obowiązujących aktów prawnych
  • Realizacja kontroli powierzchniowych gospodarstw rolnych

Zobacz projekty