Nasze doświadczenie z zakresu systemów informacji o terenie bazuje nie tylko na pozyskaniu danych źródłowych, ale również na budowie i aktualizacji zaprojektowanych przez nas baz danych.

Uczestniczyliśmy w licznych pracach związanych z TBD na rynku krajowym oraz w projektach zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie własnych, częściowo autorskich rozwiązań pozwalających realizować kompleksowe projekty.

Obecnie oferujemy następujące produkty:

  • Pozyskanie danych źródłowych dla systemów GIS/SIT
  • Przygotowanie ofert lokalizacji inwestycji z analizą środowiskową
  • Pozyskanie i aktualizacja baz danych TBD
  • Tworzenie systemów informatycznych wykorzystujących dane geograficzne
  • Mapy tematyczne i przeglądowe


Zobacz projekty