Dysponujemy zespołami terenowymi realizującymi prace z zakresu geodezji. Obecnie oferujemy następujące produkty:

  • Mapy do celów projektowych i lokalizacyjnych
  • Wytyczenia obiektów budowlanych
  • Geodezyjna obsługa inwestycji inżynieryjnych, liniowych, kubaturowych
  • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne
  • Prowadzenie obsługi inwestycji na każdym etapie jej realizacji
  • Zakładanie GESUT
  • Opracowania numerycznych map zasadniczych
  • Przygotowywanie dokumentacja do celów prawnych
  • Podziały nieruchomości


Zobacz projekty