aktualizacja baz systemu LPIS

10.01.2010

We współpracy z innymi firmami w latach 2009-2010 wykonaliśmy opracowanie aktualizacji baz LPIS85. Zaktualizowaliśmy 3 jednostki ewidencyjne w zakresie ewidencji i pól zagospodarowania oraz wykonali nowe pola zagospodarowania na ponad 80 000 działek ewidencyjnych w miastach.

wektoryzacja map katastralnych PHARE

12.06.2006

We współpracy z innymi firmami w latach 2005-2007 realizowaliśmy projekty projektu LPIS i PHARE (modernizacja i budowa baz danych systemu LPIS). Nasz udział to ponad 20 jednostek ewidencyjnych z sumaryczną liczbą 200 000 działek ewidencyjnych. Uczestniczyliśmy zarówno w opracowaniach bazujących na istniejących danych wektorowych jak też pozyskiwaliśmy dane wektorowe w oparciu o istniejące w zasobie materiały.