RGPROJEKT Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w branży geodezyjnej i kartograficznej, założona przez osoby związane z tą branżą od ponad dziesięciu lat.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy prowadząc własne, mniejsze firmy oraz współpracując, najczęściej na kierowniczych stanowiskach, z dużymi firmami geodezyjnymi i geologicznymi. Posiadamy zatem wieloletnie doświadczenie na rynku, zarówno w zakresie samodzielnego zarządzania i realizacji projektów jak również podwykonawstwa dla dużych zleceń.

Efektem tych doświadczeń było założenie w roku 2009 firmy RGPROJEKT Sp. z o.o. Jesteśmy przekonani, że ta forma działalności pozwoli nam na skuteczniejsze zarządzanie i realizację bardziej kompleksowych projektów nie tylko z dziedziny geodezji i kartografii.

Oferujemy szeroki zakres usług, bazujący na sprawdzonych, często samodzielnie opracowanych rozwiązaniach. Technologia i doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu złożonymi logistycznie i organizacyjnie projektami, są najlepszą gwarancją jakości oferowanych przez nas produktów.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej, wciąż poszerzanej, oferty usług.

Aktualności

Podpisanie umowy na weryfikacją i aktualizację baz danych EMUiA dla części V

15.10.2013

Spółka podpisała z GUGiK umowę na "Aktualizację i weryfikację bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów - Nr referencyjny: ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013 – część V". Opracowanie dotyczy gmin z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Opracowanie baz danych adresów, miejscowości oraz ulic (EMUiA)

20.09.2013

Opracowaliśmy bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla dwóch gmin z obszaru województwa małopolskiego. Utworzenie bazy związane było również z przeprowadzeniem wywiadu terenowego na obszarze objętym opracowaniem.

1 2 3 4 5 6 7 8