RGPROJEKT Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w branży geodezyjnej i kartograficznej, założona przez osoby związane z tą branżą od ponad dziesięciu lat.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy prowadząc własne, mniejsze firmy oraz współpracując, najczęściej na kierowniczych stanowiskach, z dużymi firmami geodezyjnymi i geologicznymi. Posiadamy zatem wieloletnie doświadczenie na rynku, zarówno w zakresie samodzielnego zarządzania i realizacji projektów jak również podwykonawstwa dla dużych zleceń.

Efektem tych doświadczeń było założenie w roku 2009 firmy RGPROJEKT Sp. z o.o. Jesteśmy przekonani, że ta forma działalności pozwoli nam na skuteczniejsze zarządzanie i realizację bardziej kompleksowych projektów nie tylko z dziedziny geodezji i kartografii.

Oferujemy szeroki zakres usług, bazujący na sprawdzonych, często samodzielnie opracowanych rozwiązaniach. Technologia i doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu złożonymi logistycznie i organizacyjnie projektami, są najlepszą gwarancją jakości oferowanych przez nas produktów.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej, wciąż poszerzanej, oferty usług.

Aktualności

Opracowanie bazy danych użytków i konturów klasyfikacyjnych

15.12.2014

Prace obejmowały utworzenie baz danych użytków i konturów klasyfikacyjnych na podstawie istniejących wektorowych warstw oraz map analogowych dla gmin Orzesze i Ornontowice w powiecie mikołowskim

Zakończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

10.12.2014

Zakończono prace związane z bazami EGiB dla obrębów Rudy-Rysie i Wrzępia w gminie Szczurowa.

1 2 3 4 5 6 7 8