Company Data:

Company Name: RGPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Business Address: KRAKÓW ul. SKOTNICKA 210; 30-394 KRAKÓW
KRS: WPIS 0000339273 Z DNIA 14.10.2009
NIP: 6762408174
REGON: 121040030
Bank account: 61114020170000450210808212