RGPROJEKT Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w branży geodezyjnej i kartograficznej, założona przez osoby związane z tą branżą od ponad dziesięciu lat.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy prowadząc własne, mniejsze firmy oraz współpracując, najczęściej na kierowniczych stanowiskach, z dużymi firmami geodezyjnymi i geologicznymi. Posiadamy zatem wieloletnie doświadczenie na rynku, zarówno w zakresie samodzielnego zarządzania i realizacji projektów jak również podwykonawstwa dla dużych zleceń.

Efektem tych doświadczeń było założenie w roku 2009 firmy RGPROJEKT Sp. z o.o. Jesteśmy przekonani, że ta forma działalności pozwoli nam na skuteczniejsze zarządzanie i realizację bardziej kompleksowych projektów nie tylko z dziedziny geodezji i kartografii.

Oferujemy szeroki zakres usług, bazujący na sprawdzonych, często samodzielnie opracowanych rozwiązaniach. Technologia i doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu złożonymi logistycznie i organizacyjnie projektami, są najlepszą gwarancją jakości oferowanych przez nas produktów.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej, wciąż poszerzanej, oferty usług.

Aktualności

Zawieszenie prac geodezyjnych na obrębach: Brzeście, Kopernia, Włochy gmina Pińczów.

26.03.2020

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów gminy Pińczów - przerwanie prac z udziałem mieszkańców.


Firma geodezyjna RGPROJEKT Sp. z o.o. z Krakowa, wykonująca prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pińczowie, podjęła decyzję o zawieszeniu prac geodezyjnych z udziałem mieszkańców.
Decyzja związana jest z ogłoszonym na obszarze Polski stanem epidemii i podyktowana dobrem i bezpieczeństwem nas wszystkich.
W związku z tym odwołane jest ustalenie z udziałem właścicieli działek, przebiegu granic obrębów ewidencyjnych dla obrębów:
Kopernia, Brzeście, Włochy,
zaplanowane na okres od 30 marca do 8 kwietnia 2020 roku.

Prace związane z ustalaniem przedmiotowych granic wznowione zostaną w terminie późniejszym, po odwołaniu stanu epidemii, a właściciele działek zostaną o tym ponownie poinformowani.
W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: tel. 12 444 55 99, mail: biuro@rgprojekt.com


Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zmiana numeru telefonu stacjonarnego

13.01.2020

Z przyczyn technicznych, zmieniony został numer telefonu stacjonarnego w naszym biurze.
Obecny numer to: 12 444 55 99

1 2 3 4 5 6 7 8